blog: Duurzame Inzetbaarheid

Dit veelomvattende thema, dat zelfs op de Europeese agenda staat qua subsidies (ESF), bevat verschillende componenten:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken.
  • Het bevorderen van een leercultuur voor medewerkers.
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van medewerkers, waaronder het begeleiden van medewerkers naar ondernemerschap.
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, zoals het invoeren van arbeidstijden-management.

De centrale vraag blijft steeds; hoe kan je zorgen dat de werknemers kunnen blijven voldoen aan de eisen van de functies van nu en voor in die van de toekomst?
Belangrijk hierbij is de brug die geslagen kan worden via eventuele omscholing, bijscholing, aanpassing van de functie aan de kwaliteiten van de werknemer of vice versa en natuurlijk het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefstijl.

Het behalen van de ‘eindstreep’ van je werkbare leven (67 of langer) in goede gezondheid is een van de pijlers van Verschoor Coaching.
Vitaal, (arbeids) fit, minder stress ervaren/burn-out klachten, veerkrachtig en mentaal sterk. Dit zijn aspecten waar op ingezoomed wordt en verbeterd. Gekeken wordt naar kwaliteiten van het individu en het team, om vervolgens in een plan van aanpak te komen tot het gewenste resultaat via realistische tussendoelen (procesdoelen).
Te denken valt aan: bevorderen van een gezondere leefstijl zowel prive als op het werk. Zoals gewoonlijk is het motto: MIND. HEART. MOTION. Dit houdt in dat de aspecten mentaal, fysiek en voeding aan de orde zullen komen in de trajecten.

MIND: mentaliteit, veerkracht, motivatie, effectieve communicatie.
HEART: gezonde voeding, eetpatroon, vochtinname, reductie medicijngebruik (waar mogelijk).
MOTION: fysieke gesteldheid, fitness, houding, ontspanning.

In de zoektocht van bedrijven naar deze ‘duurzame inzetbaarheid’ van alle medewerkers binnen de organisatie verzorgt Verschoor Coaching de maatwerk begeleiding.

Voor meer informatie ga naar:
www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/duurzame-inzetbaarheid-esf-2014-2020

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Ik werk uitsluitend op afspraak. U kunt zich aanmelden voor een gesprek middels het invullen van het contactformulier, of u kunt bellen op onderstaand telefoonnummer.

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)6 36 39 91 55. Bij afwezigheid of bezettoon kunt u een bericht inspreken. U wordt altijd binnen 24 uur benaderd nadat u contact heeft opgenomen.

Verschoor Coaching
De Linie 1 H
2905 AX  Capelle aan den IJssel
t. 06 36 39 91 55


heeft u vragen?

Mijn verzoek is
een afspraak maken
informatie over coaching of counseling
informatie over workshop, training of lezing