verschoor coaching:
Coachingkosten & Pakketten

Het aantal sessies wat uw coachingstraject bedraagt is afhankelijk van uw hulpvraag en het afgestemde maatwerk traject. Na het intakegesprek wordt een maatwerk voorstel gemaakt. Afspraken op locatie hebben een meerprijs, die berekend zal worden op basis van de afstand.

Pakketten
Ik verzorg maatwerk pakketten op basis van de volgende aspecten: mentaal, fysiek en voeding. Hierin wordt gestreefd naar het maximaal te behalen resultaat. Gemiddeld duurt een traject tussen 7 en 12 sessies, alhoewel dit sterk afhankelijk is van de te bereiken doelstellingen. De coachingsgesprekken duren 60 minuten. U kunt denken aan de volgende voorbeeld pakketten:

standaard

  • 10 maal face-face gesprek
  • 60 minuten per sessie
  • eenmaal per week

PLUS

  • 10 maal face-face gesprek
  • 60 minuten per sessie
  • inclusief wandel/beweegsessies
  • eenmaal per week

BLEND

  • zowel face-face, wandel- als onlinesessies
  • 60 minuten per sessie
  • eenmaal per week

Tevens is het mogelijk om losse sessies, een strippenkaart of een periodieke onderhoudsessie te boeken. Dit is meestal na een standaard traject een nuttig vervolg.

Facturatie
U ontvangt een digitale factuur van de losse sessie of pakketkosten. Betaling dient te geschieden via bankoverschrijving binnen 7 dagen na factuurdatum.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Ik werk uitsluitend op afspraak. U kunt zich aanmelden voor een gesprek middels het invullen van het contactformulier, of u kunt bellen op onderstaand telefoonnummer.

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)6 36 39 91 55. Bij afwezigheid of bezettoon kunt u een bericht inspreken. U wordt altijd binnen 24 uur benaderd nadat u contact heeft opgenomen.

Verschoor Coaching
De Linie 1 H
2905 AX  Capelle aan den IJssel
t. 06 36 39 91 55


heeft u vragen?

Mijn verzoek is
een afspraak maken
informatie over coaching of counseling
informatie over workshop, training of lezing