verschoor coaching:
Huisregels & Algemene Voorwaarden

Op alle diensten van Verschoor Coaching zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Huisregels

  • Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.
  • Afmelden: Als u verhinderd bent hoor ik dit graag minimaal 24 uur van te voren zodat ik de vrijgekomen tijd kan gebruiken voor andere cliënten. Wordt de afspraak te laat geannuleerd en is er geen sprake van overmacht, dan ben ik genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.
  • Bij annulering van workshops, trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is de opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
  • Vertrouwelijkheid & privacy: Alles wat wij bespreken en alle gegevens die worden vastgelegd zijn strikt vertrouwelijk. Als overleg met derden wenselijk is voor u dan is dit mogelijk, maar alleen met uitdrukkelijke toestemming van u.
  • Klachten: Bent u niet tevreden dan ga ik graag een gesprek aan over uw klacht zodat wij hiervoor samen, in goed overleg, een oplossing kunnen vinden.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Ik werk uitsluitend op afspraak. U kunt zich aanmelden voor een gesprek middels het invullen van het contactformulier, of u kunt bellen op onderstaand telefoonnummer.

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)6 36 39 91 55. Bij afwezigheid of bezettoon kunt u een bericht inspreken. U wordt altijd binnen 24 uur benaderd nadat u contact heeft opgenomen.

Verschoor Coaching
De Linie 1 H
2905 AX  Capelle aan den IJssel
t. 06 36 39 91 55


heeft u vragen?

Mijn verzoek is
een afspraak maken
informatie over coaching of counseling
informatie over workshop, training of lezing