VERSCHOOR COACHING: Personal coaching

"Je beslissingen onthullen je prioriteiten."

Jeff Van Gundy

Personal coaching is gericht op vragen die blootleggen wie u bent, hoe u denkt en wat u wilt als persoon. Het maakt helder wat uw drijfveren zijn en wat u tegenhoudt om te doen wat u eigenlijk zou willen. Het helpt u van uw eigen kracht uit te gaan. Hierbij kunt u denken aan coaching op verschillende gebieden zoals overspannenheid/burn-out, levensfaseproblematiek en trauma en/of rouw. Ik zoek samen met u naar mogelijkheden om de problematiek te verhelpen door middel van o.a. omdenken, oftewel het leren denken in termen van kansen en niet van problemen. Daarbij kijken we naar de identiteit, de oorzaak en de instandhoudende factoren van de klacht(en) en werken we aan zelfreflectie en het (her)oriënteren op persoonlijke doelen.

Ieder persoonlijk coachingstraject is op maat gemaakt met individuele begeleiding in verschillende sessies. Ik maak indien nodig de verbinding tussen het mentale gedeelte, fysieke gedeelte en voeding. We starten met een einddoel te formuleren met subdoelen en gaan daar gericht naar toe werken. Dit kunnen gesprekken zijn, één op één in mijn praktijk maar ook in de vorm van wandel- en sportsessies. Ik kies voor de juiste inspanning, afgestemd op de situatie.

Soms ligt de oorsprong van het probleem ergens in het verleden. Toch zullen we ons vooral bezig houden met het heden en de toekomst.

Verandering naar effectief gedrag is een proces waarin gedragspatronen worden aanpakt. Dit heeft tijd nodig. Bekend is dat verandering van gedrag gemiddeld 3 maanden in beslag neemt. Korter en langer wordt het als het persoonlijke traject daarom vraagt. De lengte van het traject zorgt dat de kans van slagen zeer groot is en er een blijvend resultaat wordt geboekt en dit uw nieuwe levensstijl wordt.

Ieder traject is persoonlijk en op maat. Toch zijn er grote lijnen in mijn werkwijze die richting geven aan het traject. In de meeste trajecten doorlopen we de volgende fasen:

  • Kennismaking/Intake
  • Start traject
  • Coachvraag formuleren
  • Plan met tussendoelen en een einddoel, uitgezet in tijd
  • Diverse coaching-sessies met inzet van verschillende werkvormen, afgewisseld met enkele thuisopdrachten zoals o.a. reflectieverslagen
  • Evaluatie (tevens tussentijds) en afronding
  • Mogelijkheid tot periodieke onderhoudsessies

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Ik werk uitsluitend op afspraak. U kunt zich aanmelden voor een gesprek middels het invullen van het contactformulier, of u kunt bellen op onderstaand telefoonnummer.

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)6 36 39 91 55. Bij afwezigheid of bezettoon kunt u een bericht inspreken. U wordt altijd binnen 24 uur benaderd nadat u contact heeft opgenomen.

Verschoor Coaching
De Linie 1 H
2905 AX  Capelle aan den IJssel
t. 06 36 39 91 55


heeft u vragen?

Mijn verzoek is
een afspraak maken
informatie over coaching of counseling
informatie over workshop, training of lezing